Disclaimer

Disclaimer 


Schoonheidskliniek Huid&Duin (Kamer van Koophandel: 34082978), hierna te noemen Huid&Duin, verleent u hierbij toegang tot www.huidenduin.nl (“de Website”).  

Huid&Duin behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Huid&Duin spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website vermelde informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Huid&Duin.

Specifiek voor informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Huid&Duin. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Huid&Duin nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Huid&Duin.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huid&Duin, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.